top of page

Prečo masírovať?

Dotyky nás sprevádzajú od narodenia a počas celého života majú zásadný životný význam. Dieťatku dodáva dotyk pocit tepla, lásky a istoty. Už od počatia sa stáva jeho životnou potrebou.

 

Masáž je jedinečnou príležitosťou ako prehĺbiť vzájomný citový vzťah a dôveru. Starostlivý dotyk vykonávaný s láskou má priaznivý vplyv na zdravý vývin dieťatka.

 

Nepochybujem o tom, že každý milujúci rodič svojím dotykom preukazuje svojim deťom lásku, pomáha nadobudnúť istotu a pocit bezpečia. Masáž nás však účí ako dotyk používať zámerne, vedome a pravidelne pre uvoľnenie, posilnenie zdravia či uzdravenie svojich detí.

 

Uvoľnenie

Uvoľnenie navodené masážou pomáha pri plynatosti, kolike, tráviacich kŕčoch a zápche. Vďaka uvoľňovaniu hormónu lásky - oxytocínu a endorfínov, masážou pomáhame uvoľniť bolesť aj stres.

Pravidelnou a vnímavou masážou po pôrode dokážeme uvoľniť popôrodný stres.

V dojčenskom aj neskoršom veku pravidelnou masážou podporujeme stav vnútorného zamerania, ktorý je nevyhnutný pre vývin mozgu.

Relaxácia

Masáž je dokonalým prostriedkom pre relaxáciu unaveného telíčka, uspávanie, či zlepšovanie spánku odbúravaním stresu. Podmienkou však je správne naladenie rodičov aj detí. Pri správnom naladení a prevedení masáže dokážeme vytvárať nezabudnuteľný pocit šťastia a bezpečia.

 

Stimulácia

Správna masáž má stimulačné účinky na zmyslové vnímanie, nervovú aj obehovú sústavu, tráviaci, imunitný a hormonálny systém. U novorodencov masáž význanmne stimuluje dozrievaniu nervovej sústavy, a tak pomáha celkovému prospievaniu.

Masážou aj jednotlivými dotykmi stimulujeme tiež motorické funkcie a uvedomenie si vlastného tela.  

Telesná blízkosť pri masáži stimuluje u mamičiek tvrobu materského mlieka.

Interakcia

Masáž je dokonalý prostriedok pre komunikáciu, prejavy lásky a úcty, vzájomné spoznávanie a hry od prvých momentov života. Prehlbovaním blízkosti významnou mierou prehlbujeme vzájomný citový vzťah. Vzájomné spojenie pri masáži nám tiež pomáha lepšie rozpoznať nálady a potreby našich detí. 

bottom of page